Năm 2023

DỰ ÁN GÓP TIỀN LẺ XÂY TRƯỜNG

Tiền lẻ của bạn có thể góp sức xây thêm hàng nghìn điểm trường để thắp sáng ước mơ học tập nơi vùng sâu núi cao, chấm dứt tình trạng phải dạy và học trong căn nhà sập xệ, dột nát.

Điểm trường Tà Cao

Điểm trường Bản Mo 

Năm 2024

DỰ ÁN ĐÃ GÓP ĐỦ TIỀN

Điểm trường Phình Giàng

Điểm Séo Phìn Than

DỰ ÁN ĐANG GÓP TIỀN 

Điểm trường Huổi Mí 

Điểm trường Nà Luồng

Nhà nội trú trường 
TH Tân Thượng

Nhà nội trú trường 
TH Khánh Yên Hạ

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Điểm  Trường mầm non Hồng Ngoc
2. Hiện có 01 Phòng học 
3. 01 Phòng học đã xuống cấp 
4. Phòng học lắp ghép dựng năm 2015
5. Trường chưa Có điện, có nước (nước lần)
6. Cơ sở vật chất mong muốn: 01 phòng học, 01 nhà vệ sinh, 01 phòng ngủ.
7. Diện tích phòng cần hỗ trợ: 96m2 (Chiều dài 16m, rộng 6m)
8. Điểm trường mầm non Hồng Ngọc có 1 lớp, 24 học sinh
9. Học sinh học từ thứ 2 đến thứ 6.
10. Số lượng giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường: 01 giáo viên 
11. Giáo viên sáng đi chiều về.
12. Điểm trường cách trường chính 5km
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình 1,5km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản Tà cao
15. Bản hiện có 51 hộ với 275 khẩu
16. Học sinh ăn cơm trưa ở trường, các cháu mang cơm cạp lồng.
17. Học sinh thuộc dân tộc Mông
18. Nhà trường chưa xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường 
19.Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ xây dựng điểm trường.
20. Nhà trường không có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính vì điểm trường phụ ở cách trường chính 5km, nên phụ huynh không thể đưa hs đi học mỗi ngày.

ĐIỂM TRƯỜNG TÀ CAO - MẦM NON HỒNG NGỌC - THÔN TÀ CAO - XÃ TÀ XI LÁNG - TRẠM TẤU - TỈNH YÊN BÁI

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
 Vật kiệu được chuyển thẳng tới điểm trường 
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
 Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại điểm trường cũ vì có nguồn đất và mặt bằng xây dựng
3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa?
 Nhà trường có giấy chứng nhận quyền sử dụng dất 

Đề xuất: Xây 01 phòng học, 01 vệ sinh, 01 ngủ
Tổng chi phí: 250,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- CSVC Nuôi Em: 120,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 130,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG TÀ CAO

ĐIỂM TRƯỜNG BẢN MO - TRƯỜNG MN HOA HỒNG CHIỀNG KHƯƠNG - XÃ CHIỀNG KHƯƠNG, SÔNG MÃ, SƠN LA

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
Ô tô có thể chở vật liệu đến điểm trường Bản Mo
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại điểm trường cũ vì có nguồn đất và mặt bằng XD.
3. Vị trí phòng ở sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa? Nhà trường đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Đề xuất: Xây 01 phòng học 42m2, 01 NVS 
Tổng chi phí: 210,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web: 130,000,000 VNĐ
- Trái Tim MOmo: 80,000,000 VNĐ

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Điểm trương bản Mo - trường MN Hoa Hồng Chiềng Khương 
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
  01 phòng gỗ, tre bị sập đổ 
3. Tình trạng hiện nay của phòng học
 hiện vẫn đang học nhờ nhà văn hóa bằng tôn từ 2017 đến nay
4.Điểm trường có  từ năm:  2009
5. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ:
01 phòng học; 01 nhà vệ sinh.
6. Diện tích phòng cần hỗ trợ: Diện tích phòng học: 42m2; Phòng vệ sinh khép kín
7. Điểm trường hiện đang có bao nhiêu lớp? Là các lớp nào? mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Số lớp: 01 ; Số học sinh: 37 từ 3-5 tuổi 
8. Học sinh học tại điểm trường thuộc:  bản Mo
9. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
Hiện có 122 hộ; 546 khẩu
10. Học sinh thuộc dân tộc: Thái 
11. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?
Hiện chưa được tổ chức nào hỗ trợ
12. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?
Không. Vì khoảng cách quá xa; đướng đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa.
Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG BẢN MO

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG
1.Trường mầm non Bản Xa Vua B
2. Số lượng phòng học: 02 phòng kiên cố 46m2 , 02  phòng tạm 36m2.
3. Tình trạng hiện nay: Phòng học tạm hiện đã xuống cấp vách xung quanh làm bằng tôn, tường nhà xuống cấp.
4. Phòng học tạm được dựng từ năm: 2014
5. Trường Đã có điện, nước.
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ:
Xây dựng 02 lớp học,  nhà vệ sinh khép kín
7.
Điểm trường hiện đang có: 04 nhóm lớp/80
   - 2 lớp mẫu giáo nhóm trẻ 35 học sinh
   - mẫu giáo ghép 3-4 tuổi 21 học sinh,
   -mẫu giáo ghép 4-5 tuổi 24 học sinh.

8. Lịch học của các em: Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h sáng đến 17h)
9. Học sinh ăn trưa tại trường
10. Học sinh thuộc dân tộc Mông10. 06 giáo viên
đang giảng dạy tại điểm trường.
11. Giáo viên ở lại nhà công vụ tạm bợ của trường.
12. Điểm trường cách trường chính 0 Km.
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình:  1,5km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản Xa Vua B  Phình Giàng
15. Thôn/bản đó hiện có 109 hộ dân, 462 nhân khẩu 
16. Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ XD điểm trường.
17. Nhà trường có ý định tác lớp vì số lượng hovj sinh quá đông.

Điểm trường Phình Giàng - Bản Xa Vua B - xã Phình Giàng -huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên

THÔNG TIN XÂY DỰNG
1. Ô tô có thể chở vật liệu đến điểm trường 
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
Tại điểm dãy nhà lớp học hiện có Bản Xa Vua B - xã Phình Giàng -huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên 
Đề xuất:02 phòng học 42m2, nhà vệ sinh 
Tổng chi phí: 430,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web: 140,000,000 VNĐ
- CSVC Nuôi Em: 250,000,000 VNĐ
- Trái Tim MOMO: 40,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Link sẽ được cập nhật khi công trình khởi công 

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG PHÌNH GIÀNG

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)
THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
 Số phòng: 01; diện tích: 30m2
3. Tình trạng hiện nay của phòng học
 Phòng học tạm, nền đất, bốn phía bằng gỗ tạp; về mùa động không đủ ấm cho học sinh.
4. Phòng học được dựng từ năm: Được dựng từ năm 2013
5. Trường đã có điện/ nước chưa? Đã có
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ:
01 phòng học; 01 phòng công vụ; 01 nhà vệ sinh.
7. Diện tích phòng cần hỗ trợ: Diện tích phòng học: 50m2; Phòng công vụ: 40m2
8. Điểm trường hiện đang có bao nhiêu lớp? Là các lớp nào? mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Số lớp: 01 ( lớp ghép 2+4); Số học sinh: 25
9. Lịch học của các em học sinh (học vào những ngày nào? Giờ học?):
 Học 9 buổi/tuần; buổi sáng bắt đầu từ 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.
10. Số lượng giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường: 01 giáo viên Chủ nhiệm; và các giáo viên chuyên trách 
11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không? Giáo viên chủ nhiệm ở lại các ngày trong tuần; GV chuyên trách luân phiêm ở lại theo phân công chuyên môn.
12. Điểm trường cách trường chính bao nhiêu Km? 17km
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km? 1 km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào?
Bản Hùn
15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
Hiện có 38 hộ; 186 khẩu
16. Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa?
-Học sinh về nhà ăn cơm trưa
17. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số nào?
Bru- Vân Kiều
18. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng?
Nhà trường đã xin. Do ngân sách của địa phương hạn hẹp, đầu tư cùng lúc nhiều công trình nên kinh phí không đảm bảo.
19. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?
Hiện chưa được tổ chức nào hỗ trợ
20. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?
Không. Vì khoảng cách quá xa; đướng đi lại khó khăn nhất là về mùa mưa.

Điểm trường Bản Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
 Ô tô đi vào được điểm trường (Đường đất vào đến điểm trường khoảng 4km). Ô tô chở vật liệu.

2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây tại điểm trường Hùn, Trường TH&THCS Ba Tầng

Đề xuất: Xây 01 phòng học 42m2, 01 phòng công vụ
Tổng chi phí: 400,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Tâm Định: 50,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web: 140,000,000 VNĐ
- Econolabs: 210,000,000

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Tổng Tiền Cần Góp
140,000,000 VNĐ

Tiền lẻ cũng quý

Cùng chung tay

CÚ PHÁP:  Xay Ban Hun - SĐT - Tên bạn 
TT THONG TIN NL TINH NGUYEN VN
Số Tài Khoản: 190.266.371.95042
Ngân hàng Techcombank

Bấm để copy STK

TT THONG TIN NL TINH NGUYEN VN là Trung Tâm Thông Tin Nguồn Lực Tình Nguyện Việt Nam (VVC)

100% Số tiền được kiểm toán và minh bạch

Không thu bất kì chi phí quản lý nào, 100% số tiền tới tay đối tượng và đúng mục đích.

Sao kê được cập nhật 2 lần/tuần.

Trong trường hợp số tiền xây dựng đã đủ mà vẫn có người đóng góp, số tiền đó sẽ được đưa vào TRƯỜNG tiếp theo. Các bạn có thể theo dõi sao kê của TRƯỜNG tiếp theo nếu không tìm thấy sao kê của mình nhé.

QUÉT MÃ QR

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG BẢN HÙN

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Điểm trường Séo Phìn Than
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
 Số phòng: 02 phòng tạm, mỗi phòng 35 m2
3. Tình trạng hiện nay của phòng học
 Phòng học tạm được làm bằng khung thép, mái tôn, vách tôn rất nóng và đã xuống cấp.
4. Phòng học được dựng từ năm: Phòng học tôn dựng năm 2017
5. Trường đã có điện/ nước chưa? Đã có điện năm 2022. Nước hiện đang xin nhà dân để sử dụng (Nước khe)
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ:
 Xây dựng 02 phòng học, 01 nhà vệ sinh khép kín, 01 phòng ở giáo viên, 01 bếp nấu ăn phục vụ cho gv và học sinh, kèm theo các thiết bị như: Bàn ghế, giường, tủ góc, bẳng từ…
7. Diện tích phòng cần hỗ trợ: 
  48m2/ phòng
8. Điểm trường hiện đang có bao nhiêu lớp? Là các lớp nào? mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
 Điểm trường Seo Phìn Than năm học 2022-2023 có 2 nhóm lớp; lớp 1 có 11 học sinh và nhóm lớp 2 có 7 hs. Năm học 2023-2024 có 2 lớp học: lớp 1 có 16 HS; lớp 2 có 11 HS
9. Lịch học của các em học sinh (học vào những ngày nào? Giờ học?):
 Học từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 7h 30 phút đến 16h 30 phút chiều
10. Số lượng giáo viên đang giảng dạy tại điểm trường: 01 giáo viên 
11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không? GV ở lại điểm trường vì đường xa có nhà công vụ tạm dành riêng cho Gv
12. Điểm trường cách trường chính bao nhiêu Km? 12km
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km? 1,5km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào?
 Thôn: Seo Phìn Than xã Cốc Mỳ huyện Bát Xát.
15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
Hiện có 60 hộ với 360 khẩu
16. Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa?
 Học sinh ăn cơm trưa ở tại trường, các em mang cơm từ nhà mang đi, nhà trường xin hỗ trợ thức ăn cho trẻ, giáo viên tự nấu cho trẻ ăn.
17. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số nào?
 100% Dân tộc H’mông
18. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng?
 Đã xin nhà nước xây dựng điểm trường, nhưng nhà nước chưa có kinh phí xây dựng.
19. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?
 Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ xây dựng điểm trường.
20. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?
 Nhà trường không có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính vì điểm trường phụ ở cách trường chính 12 km, nên phụ huynh không thể đưa hs đi học mỗi ngày.

Điểm trường Séo Phìn Than - Trường PTDTBT TH Cốc Mỳ - Huyện Bát Xát - Tỉnh Lào Cai

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
 Để vận chuyển vật liệu chở như sau:
- Chở vật liệu từ trung tâm huyện Bát Xát vào đến Thôn Seo Phìn Than bằng xe ô tô cách 30 km
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
 Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại điểm trường cũ vì có nguồn đất và mặt bằng XD sẵn.
3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa?
 Nhà trường chưa có giấy tờ sổ đỏ được nhà nước cấp. Hiện đang làm hồ sơ cấp giấy tờ sử dụng đất.

Đề xuất: Xây 02 phòng 42m2, 01 công vụ
Tổng chi phí: 440,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web: 250,000,000 VNĐ
- CSVC Nuôi em: 190,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG SÉO PHÌN THAN

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Trường PTDTBT TH Huổi Mí 
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
 Số phòng: 03 phòng tạm, mỗi phòng 36 m2
3. Tình trạng phòng học:
 Phòng học tạm được làm bằng gỗ, lợp mái tôn rất nóng và đã xuống cấp.
4. Phòng học tôn dựng năm 2003
5. Trường có Đầy đủ điện nước
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ: 03 phòng học
8. Điểm trường trung tâm Huổi Mí 2 hiện có 12 lớp học, gồm: Lớp 1A1 với 36 học sinh, Lớp 2A1 với 34 học sinh, Lớp 3A1 với 27 học sinh, Lớp 3A2 với 28 học sinh, Lớp 3A3 với 27, Lớp 3A4 với 23, Lớp 4A1 với 35 học sinh, Lớp 4A2 với 35 học sinh, Lớp 4A3 với 34 học sinh, Lớp 5A1 với 31 học sinh, Lớp 5A2 với 33 học sinh và Lớp 5A3 với 31 học sinh,         
9. Lịch học của các em học sinh: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 7h 30 phút đến 16h 30 phút chiều
10. giáo viên đang giảng dạy: 21 giáo viên 
11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không? Có 4 phòng công vụ cho ở tại điểm trường trung tâm. Ngoài ra GV thuê phòng trọ gần điểm trường.
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km?  08km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào?
Bản Huổi Mí 2; Huổi Mí 1; Lùng Thàng 1; Lùng Thàng 2; Pa Xoan 1; Huổi Xuân; Pa Xoan 2; Huổi Ít A; Huổi Ít B; Pa Ít; Long Tạo.
15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
Có 148 hộ với 668 khẩu
16. Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa?
Học sinh ăn bán trú tại trường, nhà nước hỗ trợ ăn bán trú cho trẻ.
17. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số:  H’mông, Khơ mú,  Thái
18. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng?
Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến hỗ trợ XD điểm trường
19. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?
 Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ xây dựng điểm trường.
20. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?
Không, vì đây là điểm trường chính.

Điểm trường Trung Tâm - Trường PTDTBT TH Huổi Mí - Bản Huổi Mí 2 - Xã Huổi Mí - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
Ô tô đi được vào điểm trường, vận chuyển vật liệu bằng ô tô.
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại vị trí cũ tại điểm trung tâm
3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa?
Nhà trường đã có giấy tờ sử dụng đất.
Đề xuất: Xây 03 phòng 42m2, 01 WC
Tổng chi phí: 500,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web: 250,000,000 VNĐ
- CSVC Nuôi em: 250,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG Huổi Mí

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Bản Nà Luồng –Chiềng Sơ-Sông Mã
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
 Số phòng: 01 phòng lắp ghép- 45m2
3. Tình trạng phòng học:
 Phòng học tạm được xây dựng từ năm 2014 nhà lắp ghép. Mùa hè rất nóng, mùa đông thì lạnh giá và đã xuống cấp.
4. Phòng học Phòng học tôn dựng năm 2014
5. Trường có Điện mắc nhờ người dân (Nước hiện đang xin nhà dân để sử dụng)
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ: Xây dựng 1 phòng lớp học theo đúng tiêu chuẩn lớp học mầm non, kèm theo các thiết bị như: Bàn ghế, tủ góc, bảng từ…, 01 phòng làm bếp nấu ăn cho giáo viên và học sinh
7. Diện tích:  Phòng học 60m2, phòng để đồ 25m2.
8. Điểm trường Điểm trường Nà Luồng hiện có 1 lớp ghép 3 độ tuổi 3, 4, 5 tuổi lớp 26 trẻ.         
9. Lịch học của các em học sinh: Các cháu học 2 buổi/ngày. Học từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: 7h đến 10h30. Chiều từ 13h30 đến 16h30.
10. Giáo viên đang giảng dạy: 1 giáo viên 
11. Giáo viên ở tại điểm trường hay sáng đi chiều về? Có nhà công vụ không? Thời tiết thuận lợi GV sáng đi chiều về, mưa GV ở lại điểm trường.
12. Điểm trường cách trường chính: 9 km
13. Học sinh ở cách điểm trường trung bình bao nhiêu Km?  1 đến 2km
14. Học sinh học tại điểm trường thuộc bản nào?
Thuộc bản Nà Luồng
15. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
bản hiện có Có 167 hộ dân với 392 nhân khẩu.
16. Học sinh ăn bán trú ở trường hay về nhà ăn cơm trưa?
Học sinh ăn bán trú tại trường
17. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số:  Dân tộc xinh mun
18. Nhà trường đã từng xin nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa? Nếu đã xin rồi tại sao vẫn không được đầu tư xây dựng?
Nhà trường đã xin nhưng chưa được. Do tại địa bàn xã có nhiều điểm khó khăn và xa hơn. Nên điểm bản Nà Luồng đến giờ chưa được nhà nước đầu tư xây dựng.
19. Đã có cá nhân/ tổ chức nào liên hệ mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại điểm trường chưa?
 Chưa có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ muốn được hỗ trợ xây dựng điểm trường.
20. Nhà trường có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính không?
Nhà trường không có ý định gộp điểm trường phụ vào điểm trường chính vì điểm trường phụ ở cách trường chính 8km, đường giao thông là đường đất khó khăn khi đi lại nên phụ huynh không thể đưa hs đi học mỗi ngày.

Điểm trường bản Nà Luồng - MN Anh Đào Chiềng Sơ - Xã Chiềng Sơ - Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
Để vận chuyển vật liệu chở như sau:
- Chở vật liệu từ Thị trấn Sông Mã vào đến Bản Nà Luồng bằng xe ô tô
2. Trong trường hợp được tài trợ, trường mới sẽ được xây dựng ở đâu?
Nếu được tài trợ thì lớp học mới sẽ được xây dựng tại điểm trường cũ vì có nguồn đất và mặt bằng XD.
3. Vị trí lớp học sẽ xây dựng đã có giấy tờ sử dụng đất chưa?
Nhà trường đã có giấy tờ sử dụng đất.
Đề xuất: 01 phòng 42m2, 01 WC
Tổng chi phí: 220,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên Trái tim MoMo: 200,000,000 VNĐ
- Góp lẻ trên web SM 2000: 20,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

SAO KÊ ĐÓNG GÓP
ĐIỂM TRƯỜNG NÀ LUỒNG

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Trường Tiểu học Tân Thượng, xã Tân Thượng
2. Số lượng phòng học hiện có và diện tích mỗi phòng: 
 08 phòng ở bán trú
3. Tình trạng phòng nội trú:
  Phòng chỉ được 60 học sinh, còn lại các em phải ở ghép phòng trung khoảng 16 học sinh một phòng (GV trực còn phải nằm phía ngoài hành lang phòng ở của học sinh)
4. Trường có Điện, nước
5. Giáo viên cắm bản:
có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó 03 CBQL, 30 giáo viên và 01 bảo vệ. 01 NV y tế; 01 kế toán
6. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ: Xây 06 phòng ở bán trú; 01 bếp ăn cho học sinh bán trú.
7. Điểm trường 03 phân hiệu, các phân hiệu nằm rải rác cách xa trung tâm từ 5 đến 6 km.   
8. Thôn/ bản đó hiện có bao nhiêu hộ dân? Bao nhiêu khẩu?
Toàn xã có 3055 hộ với hơn 300 nhân khẩu, 95% người dân tộc thiểu số

Nhà nội trú - Trường TH Tân Thượng - Xã Tân Thượng - Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
Oto vào được tận trường
2. Trong trường hợp được tài trợ, phòng sẽ được xây dựng ở đâu?
Cần xây dựng tại khu trung tâm. Vì số học sinh hiện tại và trong tương lai đều ở các điểm trường lẻ về học tập trung học tại trung tâm
Đề xuất: 03 phòng 35m2 có vệ sinh
Tổng chi phí: 450,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web SM 2000: 450,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

Nhà Nội Trú
Trường TH Tân Thượng

THÔNG TIN ĐIỂM TRƯỜNG CẦN XÂY DỰNG

1. Tên điểm trường: Trường TH Số 2 Khánh Yên Hạ - Xã Khánh Yên Hạ
2. Thông tin trường: Toàn trường có 256 hs. Trong đó có 70hs nội trú, đều là người Dân tộc Hmông tại thôn Nà Nheo cách trường 15km. Là địa phương đặc biệt khó khăn
3. Số lượng phòng hiện có:  05 phòng bán trú 
4. Tình trạng phòng nội trú: Chưa đảm bảo nhu cầu cho 70 hoc sinh (15 em/phòng). Bếp ăn là nhà tạm và khu giặt phơi quần áo của học sinh không có .
5. Trường có Điện, nước
6. Giáo viên cắm bản:
3 giáo viên ở lại
7. Cơ sở vật chất mong muốn được hỗ trợ: Xây 02 phòng ở bán trú
8. Hiện trạng phòng nội trú: có 05 phòng nhà công vụ của GV, mỗi phòng 15m2. Các Thầy Cô đã ra ngoài thuê phòng ở, để nhường 3 phòng cho hs ở nội trú. Hiện còn thiếu 2 phòng, cho 35 học sinh.

Nhà Nội Trú
Trường TH Số 2 Khánh Yên Hạ

THÔNG TIN XÂY DỰNG

1. Ô tô có đi được vào điểm trường không hay chỉ có thể đi bằng xe máy? Nếu xây dựng thì có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng gì? 
Oto vào được tận trường
2. Trong trường hợp được tài trợ, phòng sẽ được xây dựng ở đâu?
Cần xây dựng tại khu trung tâm. Vì số học sinh hiện tại và trong tương lai đều ở các điểm trường lẻ về học tập trung học tại trung tâm
Đề xuất: 02 phòng 35m2, vệ sinh
Tổng chi phí: 300,000,000 VNĐ
Trường được tài trợ bởi: 
- Góp lẻ trên web SM 2000: 300,000,000 VNĐ

Ấn vào đây để xem cập nhật tiến độ xây dựng

Sao kê được cập nhật thủ công, 2 lần mỗi tuần
(Gạt sang trái - phải để xem chi tiết hơn)

Gửi lời cảm ơn không giới hạn tới 100% sự tin tưởng từ bạn.

Nhà Nội Trú
Trường TH Số 2 Khánh Yên Hạ

Hoàng Hoa Trung cùng các bạn trong team Sức mạnh 2000 đi 1 hành trình hơn 14 năm đã xây hơn 20 nhà hạnh phúc, hơn 130 điểm trường, hơn 4 cây cầu hạnh phúc, 3 khu nội trú ... tất cả tập trung vào giáo dục, bản cao. Mục tiêu của chúng tôi là xoá TOÀN BỘ trường tạm, nhà nội trú tại Việt Nam.
Được sáng lập và điều hành bởi Forbes 30 Under 30 Việt Nam : Hoàng Hoa Trung
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và TW Đoàn TNSC Hồ Chí Minh
Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội
Nuôi cơm trưa gần 20,000 học sinh vùng cao với dự án Nuôi Em: http://nuoiem.com

Những con số của dự án
Sức Mạnh 2000

14+

Năm kinh nghiệm

320+

Công trình trường / nhà hạnh phúc / nội trú đã được xây dựng

40,000+

Học sinh bản cao được nuôi cơm trưa

118+

Dự án chỉ tính riêng tới 01/07/2022 đã được hoàn thành/ xây dựng

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 - ÁNH SÁNG NÚI RỪNG

Địa chỉ: P702 - 62 Bà Triệu - Hà Nội

Hotline: 0975 302 307

Email: niemtingroup@gmail.com

Website: http://sucmanh2000.com /
 http://goptruongle.sucmanh2000.com
http://nhahanhphuc.sucmanh2000.com
http:/cauhanhphuc.sucmanh2000.com

©2020 Allrights reserved sucmanh2000.com

THAM KHẢO

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us